Πολιτική Aκύρωσης

Πολιτική ακύρωσης παραγγελιών και υπηρεσιών - Δικαιώματα Καταναλωτών

Ακύρωση Παραγγελίας
Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email, fax ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ειδικά στην περίπτωση κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name) με κατάληξη [.gr] και επειδή οι αιτήσεις κατοχύρωσης αποστέλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η αίτηση μπορεί να ανακληθεί μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από την στιγμή αποστολής της.

Ακύρωση Ενεργοποιημένων Υπηρεσιών
Ο πελάτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει την ακύρωση των λαμβανόμενων υπηρεσιών μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την ενεργοποίησή τους. Ειδικά σε περίπτωση κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name) εφόσον το όνομα έχει καταχωρηθεί δεν μπορεί να γίνει η ακύρωση της υπηρεσίας καταχώρησης διότι με κάθε επιτυχή πράξη καταχώρησης ονόματος η επιχείρηση χρεώνεται αντίστοιχα τέλη στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή στην αντίστοιχη ξένη Αρχή καταχωρήσεων ονομάτων (όταν πρόκειται για διεθνείς καταλήξεις ονομάτων).

Επιστροφή χρημάτων
Από την στιγμή που θα ζητηθεί η ακύρωση της παραγγελίας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα επιστραφεί στον πελάτη ολόκληρο το ποσόν που έλαβε η επιχείρηση από την συναλλαγή (δεν επιστρέφονται τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενδιάμεσων/τρίτων που παρακρατήθηκαν ώστε να γίνει η πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση).

Όλοι οι παραπάνω όροι ακύρωσης των παραγγελιών και υπηρεσιών ισχύουν για οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής και διάρκειας της υπηρεσίας εκτός όσων συνδρομών και υπηρεσιών πληρώνονται σε μηνιαία βάση.

Για περισσότερα σχετικά με τους όρους χρήσης μπορείτε να δείτε την σχετική σελίδα "Όροι Χρήσης".